DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Toskánskem po stopách zakladatelů italské renesance

DALŠÍ INFORMACE

 • Florencie
  Florencie Florencie, starobylá metropole Toskánska, je dnes hlavním městem stejnojmenné italské provincie, sídlem univerzity a arcibiskupa. Jestliže...
Zájezd nabídne to nejvýznamnější z toskánského umění 13. až 16. století. Vydáme se po stopách nejslavnější renesančních umělců jako byl Nicolo a Giovanni Pisano, Giotto, Lorenzo Ghiberti, Masaccio, Filippo Brunelleschi, Donatello, Sandro Botticelli, Michelangelo a Leonardo da Vinci. Bude nás zajímat i specifická podoba unikátně zachovaných toskánských měst, místní krásná krajina a také výborné toskánské víno. Nabízíme výběr toho nejlepšího, čím Toskánsko přispělo do pokladnice evropské kultury.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Ráno odjezd v 06.00 hodin z Prahy, technické zastávky cestou. Večer ubytování v Pratu, slavném císařském městě Fridricha II., otce italské renesance. V centru města stojí mohutný hrad Fridricha II., jehož vstupní brána se podobá slavnému hradu Castel del Monte v Apulii.
2. den: FLORENCIE - MĚSTO BANKÉŘSKÉ RODINY MEDICI
Dopoledne Santa Maria Novella, dominikánský klášter s mistrovskými díly Masaccia (sv. Trojice první iluzivní malba s použitím perspektivy), Ukřižovaný Kristus malba Giotta (nejslavnější malířův deskový obraz), Krucifix socha Brunelleschiho, fresky Domenica Ghirlandaia Život P. Marie a Jana Křtitele (scény se odehrávají jakoby v interiérech florentských domů), Poslední soud Narda di Cione, Španělská kaple jedinečný soubor fresek ze 14. století ilustrující doktrínu dominikánského řádu. Palác Medici Riccardi, sídlo Medicejů v 15. století, Cappella dei Magi s freskou Průvod tří králů malíře Gozzoliho se slavnými portréty medicejské rodiny. Kostel Orsanmichele - unikátní galerie renesančního sochařství pod širým nebem, 14 soch patronů florentských cechů umění a řemesel, které mj. vytvořil Donatello a Lorenzo Ghiberti. Odpoledne Galerie Uffizi, palác architekta G. Vasariho, původně administrativní budovy od 18. století upravené pro umělecké sbírky Medicejů, světoznámá galerie italského a evropského malířství - mj. Rafael, Mantegna, Dürer, Rubens, Tizian, Tintoretto, Caravaggio, výklad bude soustředěn především na florentskou malířskou školu 15. a 16. století: Cimabue, Giotto, Ucello, Botticelli, Hugo van der Goes - zakázka pro medicejského bankéře Portinariho, mladý Leonardo da Vinci, Michelangelo, malířské dílo, mistři florentského manýrismu 16. století. V podvečer návrat vlakem do Prata.
3. den: SIENA A SAN GIMIGNANO - UMĚNÍ JIHU TOSKÁNSKA MEZI GOTIKOU A RENESANCÍ
Nicolo Pisano a jeho syn Giovanni - jejich životopisy začíná Giorgio Vasari dějiny italské renesance. Nicolo Pisano vytvořil pro Sienu slavnou kazatelnu, což je velkolepé dílo italské protorenesace. Jeho syn Giovanni Pisano se zas zasloužil o vybudování velkolepého západního průčelí sienského dómu. Navštívíme sienskou katedrálu, kde jsou nádherné renesanční podlahové mozaiky, uvidíme Pisanovu kazatelnu, vitráže malíře Duccia, sochy mladého Michelangela a sochy barokního mistra Berniniho. Baptisterium katedrály nabízí unikátní křtitelnicí Donatella, Ghibertiho a Jacopa della Quercio. V muzeu katedrály si prohlídneme sochy Giovanniho Pisana a Ducciovu Maestu, vrcholné dílo deskové malby 14. století. Pro zájemce prohlídka Palazzo Publico, kde se nachází Dobrá a zlá vláda od bratří Lorenzettiů - jedinečné dílo světského malířství 14. století. Okouzlující je samotné město Siena, dokonale zachované od doby gotiky a renesance. Pozdě odpoledne zastávka v SAN GIMIGNANO - unikátně zachovalé toskánské město, rezervace umění z doby 13. a 14. století, původní domy měšťanů v podobě vysokých kamenných věží připomínají newyorský Manhattan.
4. den: PISA A PISTOIA - POČÁTKY ITALSKÉ RENESANCE
Dopoledne Pisa, která není jen městem se šikmou věží. Podle Vasariho právě tam při práci na kazatelně pro baptisteriu sochař Nicolo Pisano poprvé okopíroval antické reliéfy a otevřel tak cestu k renesanci. Fascinující katedrála a baptisteriu jsou velkolepým dílem románského umění, unikátní hřbitov Campo Santo nabízí neobvyklé fresky, které reflektují psychiku lidí v době velkého moru, muzeum katedrály Museo dell'Opera del Duomo se chlubí díly sochařské rodiny Pisanů. Pozdě odpoledne Pistoia, která proslula především díky slavným sochařům a lze si tam udělat představu o vývoji italského sochařství od 12. do začátku 14. století, a to na dílech největších mistrů italské protorenesance jako byl Gruamonte (Gruamons), Giudo da Como zvaný také Guido Bigarelli da Como a Fra Guglielma da Pisa. Vyvrcholením se pak v Pistoji stala Pisanova kazatelna v chrámu S. Andrea, velkolepé dílo obdivované Michelangelem, Vasarim i moderním sochařem Henry Moorem. V podvečer návrat autobusem do Prata.
5. den: FLORENCIE - DOBA VELIKÁNŮ OD DONATELLA K MICHELANGELOVI
Dopoledne katedrála Santa Maria del Fiore, architektura Arnolfo di Cambia a Brunelleschi, kampanila ze 14. století s díly Giotta, Andrei Pisana a Donatella, baptisterium S. Giovanni s mozaikami ze 13. století, bronzová vrata baptisteria: Andrea Pisano a Lorenzo Ghiberti. Museo dell Opera del Duomo nabízí nedokončenou Pietu Michelangela, Máří Magdalénu Donatella, originály soch z Giottovy kampanily, zpěváckou tribunou s plastikami andělů od Donatella. Odpoledne: Medicejská kaple s náhrobky Medicejských, vrcholné dílo Michelangela, a františkánský kostel Santa Croce , který nabízí fresky Giotta (zejména malby ze života sv. Františka), fresky Taddea Gaddiho, Giottova následovníka, sochařské práce Donatella (Zvěstování, Krucifix), díla Vasariho, Canovy, náhrobky významných umělců, vědců, filozofů (mj. náhrobek Michelangela); součástí kláštera je také kaple rodiny Pazziů - mistrovské dílo architekta Brunelleschiho a Muzeum Santa Croce se slavným Ukřižovaným od malíře Cimabua. V podvečer návrat vlakem do Prata.
6. den: Po snídani cesta do Prahy s technickými zastávkami během cesty, příjezd kolem 23.00 hodin.

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu cena zájezdu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

UBYTOVÁNÍ, POKOJE

Hotel Wall Art ****, Prato

Pokoje jsou vybaveny klimatizací, internetovým připojením, sat. TV, minibarem a trezorem. 

Hostům hotelu je k dispozici restaurace a lobby bar.

STRAVOVÁNÍ

snídaně formou bufetu

PODROBNÝ POPIS

Zájezd je pořádán ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou Petra Kováče a Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem zájezdu je historik umění PhDr. Peter Kováč, autor knihy o toskánském umění mezi gotikou a renesancí.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

 • dopravu autokarem
 • 5x nocleh v hotelu 4* v Pratu
 • 5x snídani
 • služby průvodce CK

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

 • pojištění
 • dopravu vlakem z Prata do Florencie (platba na místě, cca 2,60 EUR / jedna cesta)
 • vstupné do objektů
 • městský poplatek 7,50 EUR/osoba/noc (splatný na recepci hotelu)

POZNÁMKY

Balíček vstupů obsahuje:
1) Santa Maria Novella
(budete platit až při příjezdu, cena není zahrnuta v kalkulaci balíčku)
2) Medicejská kaple
3) katedrála Santa Maria del Fiore
4) Siena a San Gimignano
5) Pisa a areál
6) Galerie Uffizi
7) Palác Medici Riccardi