DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522702
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Srí Lanka a Maledivy

Zobrazili jste zájezd s prošlými termíny, vyberte prosím zájezd z naší aktuální nabídky.

Souostroví Maledivy je roztroušeno kolem rovníku v Indickém oceánu a představuje tak sny o tropickém ráji. Ostrovy jsou lemovány korálovými útesy a nádhernými bílými plážemi. Ukážeme vám to nejzajímavější ze Srí Lanky a poznáte luxus Malediv. Nabízíme jedinečný odpočinek na plážích Malediv v resortu**** se stravováním All inclusive, v kombinaci s poznáním exotické Srí Lanky s ubytováním v hotelech***/**** s polopenzí. Na cestě po Srí Lance vás bude provázet Petr Horák.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odlet z Prahy s průvodcem přes Dubaj na Srí Lanku.
2. den: Ráno přílet do COLOMBA, prohlídka hlavního města Srí Lanky, návštěva buddhistického chrámu, Památníku nezávislosti, místního trhu Pettah, Galle Face green, odpoledne odjezd do hotelu.
3. den: Brzy ráno odjedeme do nejstaršího královského města Srí Lanky ANURADHAPURA (UNESCO), bývalé hl. město velkolepé buddhistické říše, prohlídka, množství dágob (Ruvanvalisaya, Abhayagiri aj.), posvátný více než 2 tisíce let starý strom "Bo".
4. den: Dopoledne druhé královské město POLONNARUWA (UNESCO), středověká metropole Srí Lanky, paláce, chrámy, dágoby, gigantický zavlažovací systém a komplex GAL VIHARAYA, vrchol sochařského a kamenického umění (Svatyně z černého kamene). Navštívíme srílanské dřevařské dílny a odpoledne budeme mít možnost tradiční jízdy na slonech, která k ostrovu patří. Pro zájemce je připravena i návštěva NP MINNERIYA s rozlohou více než 8900  formou Jeep safari (cca 50 $). Celé oblasti, kterou tvoří les a křoviny, dominuje stejnojmenná nádrž. Při projížďce parkem spatříme stáda slonů, sambary, makaky aj. NP je rájem i pro milovníky ptactva - čápi, pelikáni, volavky, papoušci aj. 
5. den: Skalní masív LION ROCK (Lví skála) na jehož vrcholu jsou ruiny paláce SIGIRIYA (UNESCO), tzv. osmý div světa - komplex zahrad, fontán a vodních nádrží. Výstup na vrchol je velkým zážitkem, cestou vzhůru budeme obdivovat světoznámé fresky žen a nahlédneme i do jeskyní, které kdysi sloužily poustevníkům. Přejedeme k jeskynním chrámům v DAMBULLE (UNESCO) "Zlatá skála" - překrásně zdobené jeskyně s mnoha symboly buddhismu a hinduismu, fresky zachycující život Buddhy a události sinhálské historie. Průvodci nám zde budou i všetečné opice. Odjezd do posledního města sinhálských králů KANDY (UNESCO), ležícího na stejnojmenném jezeře, na okraji srílanské vysočiny. Cestou zastávka v tradiční Ayurvedické zahradě koření s vysvětlením jednotlivých druhů a jejich léčebných účinků.
6. den: Návštěva nejposvátnějšího buddhistického místa na Srí Lance chrámu BUDDHOVA ZUBU (chrám Dalada Maligawa s vzácnou relikvií - Buddhův zub) a Královské botanické zahrady PERADENIYA u řeky Mahaweli Ganga. Seznámíme se s flórou Srí Lanky, atrakce zahrady - jávský fíkovník, jehož koruna pokrývá 3000 , obří bambusy, vzácné palmy "Coco de Mer". Zastavíme v muzeu drahých kamenů a diamantů - ukázka těžby a opracování tradičních rubínů a safírů formou video projekce. V podvečer možnost shlédnout tradiční srílanské představení - Kandyjští tanečníci a hudebníci. Návrat na ubytování.
7. den: Přejedeme na Srílanskou vysočinu HILL COUNTRY, zastávka mezi čajovými plantážemi, návštěva typické továrny na čaj s vysvětlením celého procesu výroby, ochutnávka, možnost nákupu tradičního cejlonského čaje. V horské oblasti vysočiny zastavíme u překrásných vodopádů RAMBODA a nedaleko nejvyšší hory Srí Lanky Piduruthalagala (2555 m n. m.) si prohlédneme nejvýše položené koloniální městečko ostrova NUWARA ELIYA, v překladu "město světla"- sídelní místo Britů.
8. den: NP HORTON PLAINS (UNESCO), fakult. výlet do krásné tiché oblasti vysočiny, exotická zvěř a množství ptáků (cca 50 $). Brzy ráno (snídaně formou balíčku) odjedeme jeepy na náhorní plošinu ve výšce cca 2100 - 2300 m n. m. Pěší turistický okruh (cca 9 km) k Bakerovým vodopádům - BAKER´S FALLS až k vyhlídce Konec světa, zde náhle plošina Hortonských plání končí 880 m hlubokým srázem, odtud název vyhlídky a další krok už udělat nemůžeme. Cestou pestrá flóra a fauna, krásné výhledy po vysočině. Ostatní individuální volno, odpoledne společně odjezd do letoviska u Indického oceánu.
9. den: Koupání v Indickém oceánu na Srí Lance, volný den a v podvečer transfer na letiště do Colomba, odlet na Maledivy. Zde nás bude čekat na letišti delegát, transfer rychlolodí (cca 25 min.) do resortu**** na ubytování.
10. - 12. den: Pobyt u oceánu na exotických MALEDIVÁCH - NORTH MALÉ ATOLL, koupání v průzračných vodách Indického oceánu, překrásné bílé pláže, odpočinek, strava all inclusive.
13. den: Pobyt u oceánu, koupání, večer transfer rychlolodí na letiště do Malé, odbavení delegátem.
14. den: Přílet do Prahy cca v 14.00 hod.

SLUŽBY A PŘÍPLATKY, 22.11.2020 - 05.12.2020

Služby Kapacita Cena
Základní cena za osobu Vyprodáno! 65990 Kč
Příplatky Kapacita Cena
1-lůžkový pokoj (povinný příplatek při nedoobsazení) Volno 13900 Kč
Maledivy - vodní bungalov/osoba Volno 12500 Kč
Komplexní pojištění - Kooperatina Volno 1820 Kč

UBYTOVÁNÍ, POKOJE

Maledivy - resort Adaaran Select Hudhuranfushi 4* leží v jihovýchodní části atolu Severní Malé, na ostrůvku plném tropické vegetace. 2-lůžkové luxusní plážové vilky s terasou, obklopené krásnou pláží s bílým pískem, ve stínu palem a tropické vegetace. K dispozici je i několik restaurací, SPA centrum, bar u bazénu a na pláži, výběr z rekreačních aktivit vč. potápění (PADI certifikace). Dobrá volba pro klienty hledající odpočinek, pěkné koupání a kvalitní servis.

STRAVOVÁNÍ

Maledivy - stravování formou all inclusive - vše formou bufetu od tradiční maledivské až po západní kuchyni + dopolední, odpolední a půlnoční snack bufet a nápoje.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

 • letecká přeprava Praha - Dubaj - Colombo a zpět přes Maledivy vč. tax a poplatků
 • transfer z/na letiště na Srí Lance a Maledivách 
 • dopravu místním klimatizovaným autobusem po Srí Lance 
 • 11x nocleh, 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím (7x nocleh na Srí Lance hotely 3*/4* a 4x na Maledivách - resort 4*) 
 • 7x polopenzi (Srí Lanka) 
 • 3x all inclusive + 1x snídaně (Maledivy) 
 • služby českého průvodce na Srí Lance
 • služby místního průvodce na Srí Lance
 • místního delegáta na Maledivách v den příletu a odletu

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

 • vstupy cca 130 $
 • fakultativní výlety 
 • vízum na Srí Lanku cca 35 $
 • pojištění

POZNÁMKY

Při vstupu na Srí Lanku a Maledivy není vyžadováno žádné očkování.