DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Sicílie - velký okruh, letecky

Zobrazili jste zájezd s prošlými termíny, vyberte prosím zájezd z naší aktuální nabídky.

Zájezd je věnován poznání Sicílie jako centra evropského a antického umění a kultury. Během staletí ostrov zaujal pozornost Řeků a Římanů, Byzantinců, muslimských emírů i Normanů, kteří tam založili svoje království. Na Sicílii vyrostl císař Fridrich II. považovaný za div světa a za prvního moderního vládce Evropy, kterému Češi vděčí za Zlatou bulu sicilskou. Navštívíme společně normanské paláce a chrámy s byzantskými mozaikami, poklady antického stavitelství a sochařství, , projdeme si antické vily a divadla a jedinečné hrady Fridricha II. Pozornost věnujeme také specifickému sicilskému baroku a speciálně malíři Caravaggiovi, který při svém útěku navštívil Sicílii a namaloval tam úžasné obrazy. Krok za krokem projdeme i nejvýznamnější královská města: Palermo a Syrakusy. 

PROGRAM ZÁJEZDU

1.den: 

Dopoledne odlet z Prahy do Trapani na Sicílii. Z Trapani se vydáme na jih Sicílie. Po cestě se zastavíte v městečku Castelvetrano, které je proslulé pěstováním oliv. Odpoledne pak zamíříte do malebného městečka Selinunte. V Selinunte můžete navštívit archeologický areál nebo se vydat k pitoreskní pláži Marinella de Selinunte. Ubytování v hotelu v Selinunte. 

2.den: 

 Po snídani přejedete do 100 km vzdáleného Agrigenta. V okolí Agrigenta se nachází řada nádherných písečných pláží, které jsou lemovány strmými pískovcovými útesy. V Agrigentu (historická památka na seznamu Unesco) se nachází jeden z největších antických areálu na Sicílii nebo možná vůbec v celé Itálii. Město bylo založeno již v 6. století př.n.l. a bylo jedním z nejvýznamnějších měst starověké Sicílie. Navštívit musíte především tzv. Údolí chrámů, kde se nachází řada více či méně dochovaných řeckých chrámů (chrám Dia Olympského, pozůstatky chrámů Dioskúrů Kastora a Polydeuka, Héraklova svatyně, pozoruhodně zachovalý Chrám Svornosti a Héřin chrám). Pokud si naplánujete svoji návštěvu Údolí Chrámu na dobu západu slunce, pak se vám nabízí jedinečný celoživotní zážitek. Ovšem svoji osobitou atmosféru má i historické centrum města, které si uchovalo typický středověký a barokní ráz. Ubytování v hotelu v Agrigentu. 

3.den: 

 Dopoledne zastávka v městečku Ragusa, které je proslulé svým majestátním barokním chrámem. Dále pokračování do Syrakus (starořec. Syrákúsai, it. Siracusa), významné antické město bylo založené roku 733 před n. l. jako kolonie Korintu, slavným rodákem byl Archimédes matematik, fyzik a astronom. Četné stavební památky připomínající starověké dědictví: Apollónův chrám, nejstarší dórský chrám na Sicílii (1. pol. 6. století př. n. l.), řecké divadlo patří průměrem (asi 138 metrů) k největším antickým divadlům pro 15 000 diváků, dóm s barokní fasádou (vestavěný do dórského chrámu Athény). Antické doly na kámen. Zcela mimořádnou památkou středověku je gotický hrad Štaufů Castel Maniace, který zde na výběžku do moře vystavěl Fridrich II. 

4.den: 

Ze Syrakus se vydáme vnitrozemím Sicílie kolem sopky Etny do městečka Piazza Armerina, kde se nachází nejrozsáhlejší a nejbohatší komplex antických podlahových mozaik na světě. Proslulá je především Villa Romana del Casale, starověká římská vila, která je od roku 1997 součástí světového dědictví UNESCO. Dále budeme pokračovat na severní pobřeží Sicílie do přístavního letoviska Cefalu. Samotné Cefalu nabízí jak historické památky (středověký Dóm, antické archeologické naleziště i normanský hrad na strmém útesu nad městem), tak i krásné pláže a bohaté možnosti koupání. Ubytování v hotelu v Cefalu. 

5.den: 

Z Cefalu se vydáme do hlavního města Sicílie - Palerma. Ještě než dorazíme do Palerma si však uděláme odbočku k proslulému klášteru Monreale (památka Unesco). Najdeme zde opravdové architektonické skvosty - katedrálu Panny Marie s arabskými ornamenty, proslulé mozaiky a klášter s rajským dvorem zdobeným elegantním sloupovím. Jedná se o nejvýznamnější normanskou památku Sicílie, která původně sloužila i jako hrobka sicilských králů. Odpoledne příjezd do Palerma. V Palermu na vás čeká řada historických památek, město bylo založeno již Féničany! K těm nejkrásnějším patří kostel San Giovanni degli Eremiti. Má pět orientálních kupolí, mešitu a křížovou chodbu. Vynechat byste neměli ani katedrálu Santa Vergine Maria Assunta z 12. Století či královský palác. Ubytování v hotelu v Palermu. 

6.den: 

Dopoledne se vydáte do antické Segesty. Segesta je jedním z nejstarších měst na Sicílii, které dominuje krásně zachovalý antický chrám s proslulými dórskými sloupy na malém návrší. Obdivovat můžete rovněž antické divadlo. Odpoledne příjezd na letiště a odlet z Trapani do Prahy.

Tento zájezd již není v naší nabídce!

UBYTOVÁNÍ, POKOJE

hotely kategorie 3*

STRAVOVÁNÍ

snídaně v hotelu 

večeře individuálně v hotelu nebo v restauracích v místě ubytování

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • leteckou dopravu Praha - Sicílie a zpět 
  • palubní zavazadlo (max 10 kg)
  • 5x ubytování v hotelu 3*
  • 5x snídani
  • transfery autokarem na Sicílii
  • služby průvodce

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • komplexní pojištění
  • vstupy do objektů
  • zavazadlo k odbavení (20 kg)

POZNÁMKY

Orientační vstupné do objektů:Villa Romana Del Casale 10 EUR, Agrigento - chrámový komplex 12 EUR