DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Romantická údolí Mosely a Porýní

Na tomto zájezdu navštívíte jednu z nejzajímavějších částí Německa, romantická údolí řek Rýna a Mosely s historickými městy, hrady a malebnou krajinou s vinicemi. Příjemným zpestřením pro vás bude plavba jedinečně tvarovaným údolím Rýna, která poskytuje nádherné panoramatické pohledy na množství starobylých hradů.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den: Romantické údolí Mosely - město Trevír - jedno z nejkrásnějších německých měst s řadou památek z římské doby i dob pozdějších. Bernkastel - městečko s unikátním souborem hrázděných domů obklopené proslulými vinicemi. Eltz - zde se nachází jeden z nejkrásnějších pohádkových hradů v Evropě, množství věží a věžiček a romantické výhledy dolů do údolí Eltz.
3. den: Cáchy - město korunovace římských císařů a německých králů. Dóm s trůnem Karla I. Velikého a osmibokou dvoupatrovou kaplí je nejvýznamnější stavbou z karolínské doby, dále gotická radnice, lázeňský park, kolonáda aj. Kolín nad Rýnem - město se může pochlubit nejslavnější gotickou stavbou v Německu - ohromným Dómem, množstvím románských kostelů a dalšími památkami. Bonn - bývalé hlavní město SRN, rodné město L. van Beethovena založené Římany v r. 11 př. n. l.
4. den: Možnost romantické plavby lodí z Koblenze, města malebně položeného na soutoku Mosely a Rýna, po Rýnu. Z paluby lodi budete moci obdivovat krásné údolí s terasovitými svahy, na kterých se rozkládají vinice a malebné vesničky. Celému údolí Rýna dominují romantické mohutné hrady, např. zámek Stolzenfels, hrady Rheinfels, "Kočka" a "Myš". Lodí také připlujete k proslulé skále Lorelai, kde se zrodila slavná legenda o krásné dívce s čarokrásným hlasem. Na závěr dne prohlídka Mohuče, arcibiskupského města na soutoku Rýna a Mohanu s proslulým dómem sv. Martina, přední stavby v německém románském slohu. Večer odjezd do ČR
5. den: Příjezd do Prahy v časných ranních hodinách.

SLUŽBY A PŘÍPLATKY, 16.06.2022 - 20.06.2022

Služby Kapacita Cena
cena za osobu Volno 6690 Kč
Příplatky Kapacita Cena
příplatek: pokoj 1/1 Volno 1200 Kč
komplexní pojištění Volno 300 Kč
Odjezdová místa Kapacita Cena
Slaný Volno 0 Kč
Kladno Volno 0 Kč
Praha Volno 0 Kč
Beroun Volno 0 Kč
Plzeň Volno 0 Kč

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • doprava autokarem
  • 2x ubytování v hotelu (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 2x polopenze
  • služby průvodce

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • komplexní  pojištění
  • vstupy do objektů


vstupné (orientačně): Cáchy - Klenotnice 4 EUR, Kolín - věž dómu 2 EUR, Římsko-germánské muzeum - 5 EUR, Bonn - Beethovenovo muzeum - 5 EUR, Plavba lodí po Rýnu 3,5 hodiny - 19,50 EUR, hrad Eltz - 8 EUR


OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU/POBYTU