Všechny fotografie

DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522702
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Řím - město antiky, středověku, renesance a baroka

DALŠÍ INFORMACE

 • Řím - hlavní město Itálie
  Řím - hlavní město Itálie Řím je hlavní město Itálie, oblasti Lazio a provincie Roma. V současnosti má město okolo 2,1 milionu obyvatel. Je jedním z nejstarších...
Letecký poznávací zájezd do Říma s českým průvodcem.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odlet z Prahy, přílet do Říma a ubytování v centru Říma.
2. den: Vatikán a bazilika sv. Petra
Vatikánská muzea nabízejí veledíla antického sochařství, cenné egyptské a etruské sbírky, ale především obrazárnu s díly Caravaggia, Giotta, Leonarda da Vinciho, Rafaela a Poussina - komentovaná prohlídka nejslavnějších obrazů a soch evropského umění. Procházka Vatikánem s návštěvou pokojů s vynikajícími freskami Rafaela Santiho (Stanze papeže Julius II.) a Sixtinské kaple je unikátním souborem fresek Ghirlandaia, Botticeliho, Lippiho, Perugina a hlavně Michelangela - asi nejslavnější dílo vrcholné římské renesance. Důkladná prohlídka baziliky sv. Petra krok za krokem - nejslavnější katedrály světa s díly Michelangela a Berniniho, návštěva Andělského hradu - původně Hadriánova mauzolea, přebudovaného na středověkou pevnost papežů s tajnou chodbou z Vatikánu. Nocleh v hotelu v Římě.
3. den: Řím středověký a renesanční
Dopoledne památky oblasti Trastevere (česky Zátibeří), jehož centrem je středověký kostel Santa Maria in Trastevere a Santa Cecilia in Trastevere; díla sochaře Arnolfa di Cambia a malíře Petra Cavalliniho. Odpoledne hlavní středověké památky Říma: bazilika sv. Janů na Lateráně (San Giovanni in Laterano) - jedna ze čtyř římských patriarchálních bazilik, bazilika sv. Klimenta - nejslavnější stavba raného středověku v Itálii, středověké mozaiky a fresky v kostelech Santa Maria Maggiore, Santi Quattro Coronati (reakce na obléhání města císařem Fridrichem II.), S. Pudenziana a Santa Prassede. Vydáme se také po stopách Karla IV. v době jeho korunovace v Římě a navštívíme také baziliku svatého Petra v řetězech se slavnou sochou Mojžíše od Michelangela z bývalého náhrobku papeže Julia II. Nocleh v hotelu v Římě.
4. den: Řím antický
Hlavní antické památky Říma: Koloseum, původně Flaviovský amfiteátr v centru města. Jde o největší stavbu tohoto druhu, jaká byla kdy postavena, dílo vrcholného inženýrství a architektury. Forum Romanum, které bylo v dobách antického Říma centrum veřejného dění ve městě i v říši. Via Sacra, spojující pahorek Kapitol s Koloseem. Komentovaná návštěva Kapitolských muzeí se slavnou vlčicí, jezdeckým památníkem Marka Aurelia, kolosální sochou císaře Konstantina II. a plastikou Venuše Kapitolské. Odpoledne galerie ve Vile Borghese, která obsahuje světově unikátní sbírku Berniniho soch a obrazů Caravaggia. Nocleh v hotelu v Římě.
5. den: Řím barokní 
Významné zakázky na barokní stavby a umělecká díla pocházely od známých papežů 17. století, především od Urbana VIII. z římského rodu Barberini, který podporoval slavného architekta Giana Lorenza Berniniho, a od Inocence X. z rodu Pamphili, mecenáše mimořádného architekta Francesca Borrominiho. Hlavní pozornost bude soustředěna na slavné barokní kostely jako je jezuitský kostel Il Gesú, chrám Sant´Andrea del Quirinale (Bernini) nebo svatostánky S. Ivo della Sapienza a S. Carlo alle Quattro Fontane (Borromini). Prohlédneme si také autentická díla římského baroka v interiérech kostelů Santa Maria della Vittoria - slavné sochařské veledílo Berniniho Vidění sv. Terezie z Avily a obrazy barokního bouřliváka Caravaggia v kostelech San Luigi dei Francesi a Sant´Agostino, proslulé římské barokní fontány: Fontána di Trevi a Fontána čtyř řek na náměstí Navona. V rámci prohlídky barokního města bude navštíven i slavný Pantheon, nejzachovalejší antická kopulová stavba v Římě, a kostel Santa Maria sopra Minerva se slavnou sochou Michelangela. Nocleh v hotelu v Římě.
6. den: Odlet z Říma zpět do Prahy.

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu cena za osobu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

 • leteckou dopravu Praha - Řím - Praha
 • palubní zavazadlo  (8 Kg)
 • služby českého průvodce
 • 5x nocleh
 • 5x snídani
 • osobní audiosystém

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

 • komplexní pojištění 
 • ostatní vstupy 
 • zavazadlo k odbavení (23 Kg)
 • místní transfery

POZNÁMKY

Letecký zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s jeho Klubem přátel Stavitelů katedrál. Program zájezdu speciálně připravil historik umění Peter Kováč, autor knihy Úsvit renesance.