DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Nejkrásnější polské zámky a kláštery

Bez povinného příplatku za 1-lůžkový pokoj.

Oblast Dolního Slezska, tedy část Polska přiléhající k našim hranicím, nabízí řadu vysoce ceněných byť u nás jen málo známých zámků a klášterů.  Řada z nich představuje unikátní architektonické i historické skvosty a tak se i právem pyšní tím, že byly zařazeny na seznam památek UNESCO.

PROGRAM ZÁJEZDU

1.den: Kreszow - Lubiaz  - Swidnica 

V časných ranních hodinách odjezd z ČR (předpokládaný odjezd z Prahy v 06:00 hod).

Dopoledne příjezd do Křešova (Kreszow). V Křešově se nachází unikátní cisterciácký klášterní komplex, nazývaný evropskou perlou baroka. Historie kláštera sahá až do 13. století, kdy byl založen Přemyslovci. Při návštěvě klášterního komplexu, který kandiduje na zapsání do seznamu UNESCO, uvidíte monumentální baziliku Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie s bohatou výzdobou. Její fasádě dominují barokní sochy význačného pražského sochaře Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa. A její přes 70 m vysoké věže jsou viditelné už z dálky několika kilometrů. Dále můžete navštívit mauzoleum slezských Piastovců - jednu z největších nekropolí tohoto typu v Evropě, kostel sv. Josefa s působivými freskami, označovaný jako "slezská sixtinská kaple", historický hřbitov a nádhernou kapli Marie Magdaleny. 

Z Křešova přejedeme do městečka Lubuš (Lubiaz) nedaleko Wroclawy. Lubuš návštěvníkům nabízí nejstarší cisterciácký klášter v Slezsku, kterému se přezdívá "Slezský Escorial", založený v roce 1163. Největší rozmach klášter zaznamenal ve 14. století, kdy se stal střediskem literatury, vzdělání a vědy ve Slezsku, Velkopolsku a Malopolsku. V komplexu je 300 obytných místností a 4 reprezentační sály. Klášter leží na břehu řeky Odry v překrásné zalesněné krajině bez výrazných zásahů člověka. 

Odpoledne pak zamíříte do Svidnice (Swidnice). Svídnici se také někdy říká "malý Krakov", protože historický střed města patří k nejcennějším památkovým komplexům Polska. Zajímavé je i to, že zakladatelkou města byla Přemyslovna kněžna Anna Česká. Je to i rodiště třetí manželky císaře Karla IV., české královny Anny Svídnické. Dominantou města Svídnice je kostel Míru z roku 1657 zapsaný na seznamu kulturního dědictví UNESCO, postavený v barokním slohu. Vznik kostela je spojen s tak zvaným Vestfálským mírem, uzavřeným v roce 1648 jako tečka za třicetiletou válkou. Na jeho základě musel povolit císař Ferdinand III. Habsburský postavit luteránům ve Slezsku tři kostely - ve Svídnici, Javoru a Hlohově (ten se jako jediný nedochoval). Povolení se ovšem vázalo na mnohá omezení, která měla evangelíky ponížit: mohly být postaveny za městem na délku střelby od městských hradeb, svým vzhledem nesměly připomínat kostel, nesměly mít věž (ani zvony) a postaveny musely být za maximálně jeden rok a z netrvanlivých materiálů (dřevo, hlína, sláma), aby je v případě potřeby bylo možno rychle zbořit. Další zajímavé pamětihodnosti najdete na hlavním svidnickém náměstí - Rynku. Nachází se zde Neptunova kašna, honosný barokní sloup, radnice a řada zajímavých měšťanských domů. Dalším unikátem města je katedrála sv. Stanislava a sv. Václava z 14. století se 103 metry vysokou věží, jednou z nejvyšších v Polsku. 

Večer ubytování v hotelu. 


2.den: Ksiaz - Kamieniec Zabkowski 

Po snídani se vydáte do městečka Ksaiz, kde na vás čeká úchvatný hrad Ksaiz. Hrad, později přestavěný částečně na zámek, je obklopen rozsáhlým parkem. Hrad Książ byl původně postaven v gotickém slohu na skalnatém ostrohu již ve 13. století. Ve 14. století byl v držení českých králů a součástí českého království byl až do roku 1741. V průběhu staletí byl přestavěn na zámek v barokním a následně rokokovém stylu. Jde o třetí největší hrad v Polsku po Malborku a známém krakovském Wawelu. 

Odpoledne pak přejedete do Kamence. Kamenec (polský název Kamieniec Zabkowicki) je malebné město s dominantou novogotického zámku. Hrad Kamenec založil již český kníže Břetislav II. v roce 1096. Později zde vznikl klášter augustiánů, který byl zrušen pruským císařem Fridrichem Vilémem III. Současná podoba Paláce Kamenec pochází z 19. soletí, kdy si jej jako své sídlo vybrala kněžna Marianna Oranžská. Jedná se o okázalé panské sídlo s rozsáhlým anglickým parkem, které patří k nejhonosnějším ve střední Evropě. 

V podvečer odjezd zpět do ČR. Návrat do Prahy v pozdních večerních hodinách

SLUŽBY A PŘÍPLATKY, 22.06.2024 - 23.06.2024

Služby Kapacita Cena
cena zájezdu Volno 3790 Kč
Příplatky Kapacita Cena
1- lůžkový pokoj Volno 990 Kč
Komplexní pojištění Volno 120 Kč
Odjezdová místa Kapacita Cena
Slaný Volno 0 Kč
Kladno Volno 0 Kč
Praha Volno 0 Kč
Poděbrady Volno 0 Kč

UBYTOVÁNÍ, POKOJE

V případě přihlášky pouze 1 osoby není u tohoto zájezdu příplatek za 1-lůžkový pokoj povinný pokud souhlasíte s případným doobsazením pokoje. 

Příplatek za 1-lůžkový pokoj tedy hradíte pouze tehdy, pokud vyžadujete samostatné ubytování.  

PODROBNÝ POPIS


ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

 • 1x nocleh v hotelu 3*
 • 1x snídani
 • dopravu autokarem
 • služby průvodce 

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

 • vstupné do objektů
 • místní poplatek
 • pojištění

POZNÁMKY

Orientační ceny vstupů:

 • Klášter Kreszow - plné vstupné 28 Zl, snížené 25 Zl
 • Klášter Lubuš - plné vstupné 25 Zl. snížené 20 Zl
 • Katedrála Sv.Stanislava/Swidnica - vstup zdarma
 • Kostel Míru/Swidnica -  plné vstupné 15 ZL, snížené 12 Zl
 • Hrad Ksaiz - prohlídka Hradu s audioprůvodcem 59 Zl, snížené 49 Zl
 • Zámek Kamenec - plné vstupné 35 Zl, snížené 30 Zl

(1 zlotý = cca 6 Kč)OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU/POBYTU