DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Milano a Lombardie - po stopách Leonarda da Vinci

Zobrazili jste zájezd s prošlými termíny, vyberte prosím zájezd z naší aktuální nabídky.

Milano je druhé největší město Itálie a nejvýznamnější obchodní centrum na severu země. Navštivte zde středověké centrum s mnoha historickými památkami.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd z Prahy ve středu v 6.00 hodin. Technické zastávky během cesty, večer příjezd do Bergama, ubytování a noc v hotelu u Bergama.

2. den: Dopoledne CASTIGLIONE OLONA - kolegiáta a baptisterium, jedinečný cyklus raně renesančních fresek od florentského malíře Masolina (Masaccio a Masolino se stali zakladateli slávy florentské renesanční malby; Masolina zaměstnával i Zikmund Lucemburský a jeho malba měla vliv na umění střední Evropy); CASTELSEPRIO - archeologický park věnovaný památkám z doby langobardských králů (chrám S. Giovanni Evangelista, S. Maria Foris Portas s unikátním souborem fresek z 8. století a raně středověkým baptisteriem.
Odpoledne BERGAMO - město v oblasti Lombardie, asi 40 km severovýchodně od Milána v předhůří Alp, horní opevněné město bylo v roce 2017 zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, hlavní památky Palazzo della Ragione, Torre Civica, Cappella Colleoni - mistrovské dílo renesanční architektury, kostel Santa Maria Maggiore z 12. až 14. století,  Accademia Carrara - obrazárna s vynikající sbírkou italského umění renesance a baroka (Giovanni Bellini, Sandro Botticelli, Canaletto Francesco Guardi, Rafael, Pisanello) noc v hotelu u Bergama.

3. den: dopoledne CERTOSA DI PAVIA - kartuziánský klášter, skvost renesanční architektury v Lombardii, mauzoleum milánského vévody Giana Galeazza Viscontiho (stavba a její bohatá výzdoba - mj. náhrobky rodu Visconti a Leonardova zaměstnavatele Ludovica il Mora - ovlivnily i renesanci v Čechách,).
Odpoledne MILANO Castello Sforzesco (architektura Bramante a Filarete): bohaté umělecké sbírky, Michelangelova Pieta Rondanini a strop s motivem koruny stromů od Leonarda da Vinci; chrám S. Maria presso S. Satiro - unikátní iluzivní architektura od Bramanta z doby Leonarda da Vinci, proslulá gotická katedrála (poslední velká stavba mezinárodní gotiky, jedna z největších katedrál na světě, stavba byla zahájena ve 14. století za vévody Giana Galaezza Viscontiho, ale dokončena až o 500 let později, směsice stylů od gotiky po renesanci a neoklasicismus), neoklasicistní budova opery La Scala, otevřená poprvé v roce 1778, Galleria Vittorio Emanuele II -  obchodní pasáž z 19. století, noc v hotelu u Bergama.

4. den: MILÁN - dopoledne Sant Ambrogio (Milánský zlatý oltář - skvělé dílo karolinského zlatnictví), klášter S. Maria delle Grazie (Bramantova architektura) s Poslední večeří od Leonarda da Vinciho; odpoledne dvě hlavní milánská muzea umění: Pinacoteca Ambrosiina, jež vedle jednoho z prvních vydání Dantovy Božské komedie (1353) či Leonardova Codex Atlanticus vlastní jedinečnou kolekci obrazů (mj. Podobiznu hudebníka od Leonarda da Vinci, Podobiznu mladé ženy od Ambrogia da Predis, Madonu od Botticelliho, karton k Raffaelově vatikánské fresce Aténská škola, Caravaggiův Košík s ovocem - první zátiší v Itálii); Pinacoteca di Brera - jedna z nejkvalitnějších italských obrazáren prezentující světová díla, například obrazy od architekta Bramanteho, Mantegnovo Kladení do hrobu, Madonu od Bernardina Luiniho, Madonu vévody Montefeltra od Piera della Francesca, Raffaelovo Zasnoubení Panny Marie, Caravaggiovu Večeři v Emauzích, noc v hotelu u Bergama.

5.den:
 po snídani odjezd z hotelu. V neděli příjezd do Prahy ve 23.00 hodin.

SLUŽBY A PŘÍPLATKY, 07.06.2023 - 11.06.2023

Služby Kapacita Cena
Cena za osobu Vyprodáno! 14990 Kč
Příplatky Kapacita Cena
Jednolůžkový pokoj Vyprodáno! 3990 Kč
Komplexní pojištění Vyprodáno! 300 Kč
Odjezdová místa Kapacita Cena
Slaný Vyprodáno! 0 Kč
Praha Vyprodáno! 0 Kč

UBYTOVÁNÍ, POKOJE

Ubytování v hotelu dle programu.

STRAVOVÁNÍ

Snídaně v hotelu.

PODROBNÝ POPIS

Autokarový zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou Petra Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál, což je klub čtenářů knih Petra Kováče. Zájezd připravil a provádí historik umění PhDr. Peter Kováč.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • autokarová doprava
  • 4x ubytování
  • 4x snídaně
  • služby průvodce
  • osobní audiosystém

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • komplexní pojištění
  • vstupy do objektů 
  • místní poplatek (platí se na recepci hotelu při příjezdu)