DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Londýn: muzea a galerie krok za krokem

DALŠÍ INFORMACE

 • Londýn
  Londýn V Londýně, metropoli na Temži, žije na 7 milionů lidí. Nikde jinde se nemísí odvěké tradice s moderním stylem života, viktoriánská...

Zobrazili jste zájezd s prošlými termíny, vyberte prosím zájezd z naší aktuální nabídky.

Letecký zájezd do Londýna je zaměřen na podrobné seznámení s poklady Národní galerie a Britského muzea, které vedle Metropolitního muzea v New Yorku a pařížského Louvre náleží k nejslavnějším muzeím výtvarného umění na světě. Program bude koncipován tak, aby se každý den spojila  návštěva muzeí s aktuálními výstavami a s prohlídkou vlastního města, jeho historických staveb i nové moderní architektury.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: V poledne odlet z Prahy do Londýna. Po příletu transfer do hotelu a ubytování v hotelu. Dále prohlídka centra Londýna a jeho památek. Večer návrat do hotelu, nocleh.

2. den: NÁRODNÍ GALERIE: POKLADY EVROPSKÉHO UMĚNÍ 15. - 18. STOLETÍ
Po anglické snídani dopoledne a odpoledne návštěva Národní galerie: prohlídka mistrů umění 15.-18. století bude kurzem dějin evropského malířství doby gotiky, renesance a baroka. Především se naše pozornost bude soustředit na tato mistrovská díla: Wiltonský diptych (gotika), Masaccio a Masolino (Madona), Ucello (Bitva u San Romano), Botticelli (Venuše a Mars), Piero della Francesca (Křest Krista a Narození Krista), Leonardo da Vinci (Madona ve skalách a kresba ke sv. Anně), Michelangelo (Kladení do hrobu), Rafael (portrét Julia II.), Tizian (Bakchus a Adriana), Rembrandt (Koupající se žena, portréty), van Dyck (Karel I. na koni), Dürer (portrét otce), Jan van Eyck (Sňatek Arnolfinů), Bosch (Korunování trním), Brueghel (Klanění králů), Caravaggio (Večeře v Emauzích), Velázquez (Venuše), Watteau (Stupnice lásky). Nocleh v hotelu.

3. den: BRITSKÉ MUZEUM: ARCHEOLOGICKÉ POKLADY STAROVĚKU A RANÉHO STŘEDOVĚKU
Po snídani dopoledne Britské muzeum - prohlídka největší kolekce starověkého umění v Evropě: umění starověkého Egypta, tvorba Sumerů, Babyloňanů, Peršanů a Asyřanů (slavné reliéfy zobrazující zápasy králů se lvy z asyrských paláců), Elginovy mramory - sochy a reliéfy z athénského Parthenónu a Erechtheionu (nejzachovalejší a nejcennější ukázka klasického řeckého sochařství z 5. století před n. l.), helénistické antické sochařství, poklad ze Sutton Hoo z doby stěhování národů, Lewisova souprava raně středověkých šachových figurek z mrožího klu a kosti z 12. století, Rosettská deska - několikajazyčná nápisová deska, která posloužila k rozluštění egyptských hieroglyfů, kolosální socha egyptského faraóna Amenhotepa III a Ramesse II., Mausoleum z Halikarnassu- stavba považovaná za div starověkého světa, sochy z chrámu bohyně Artemis v Efesu. Nocleh v hotelu.

4. den: TATE BRITAIN A DÍLO TURNERA
Po snídani návštěva slavné galerie Tate Britain a prohlídka expozice věnované nejslavnějším obrazům Turnera. Joseph Mallord William Turner (1775 - 1851) velký předchůdce impresionismu. Jeho nejodvážnější obrazy (jako je Déšť, pára a rychlost), které předznamenaly francouzský impresionismus, a téměř působí jako abstrakce, budou shromážděny na této výstavě. Jde o malby, které obdivoval i Monet, když společně s Pisarrem pobýval za francouzsko-pruské války v Londýně. Cenil si Turnerova zájmu o světlo, impresivní pocit z krajiny, barvy i volnou techniku olejomalby, která vyvolávala dojem lehkosti, jakou má akvarel. Pozdě odpoledne odjezd z hotelu na letiště a večer odlet zpět do Prahy.

SLUŽBY A PŘÍPLATKY, 19.10.2021 - 22.10.2021

Služby Kapacita Cena
cena za osobu Volno 18990 Kč
Příplatky Kapacita Cena
1-lůžkový pokoj Volno 4990 Kč
komplexní pojištění Volno 360 Kč
zavazadlo k odbavení (23 Kg) Volno 990 Kč

UBYTOVÁNÍ, POKOJE

Hotel Hilton ****
Hotel Hilton leží v londýnské čtvrti Kensington, nedaleko stanice metra Shepherds Bush (Central line).

PODROBNÝ POPIS


ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

 • leteckou dopravu Praha - Londýn - Praha
 • příruční zavazadlo (56 × 45 × 25 cm, max. 12 kg)
 • 3x nocleh v hotelu
 • 3x snídaně
 • služby průvodce
 • osobní audiosystém

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

 • komplexní pojištění
 • zavazadlo k odbavení (23 Kg)
 • vstupy do objektů

POZNÁMKY

Letecký zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou PETER KOVÁČ a s Klubem přátel Stavitelů katedrál, což je klub čtenářů knih PhDr. Petera Kováče.


Orientační vstupné:

Britské muzeum - zdarma

Národní galerie - zdarma

Tate gallery - zdarma

Westminster Abbey  - ₤ 23  


Městská doprava

V Londýně můžete cestovat následujícími dopravními prostředky:

 • Metrem
 • DLR (nadzemní linka metra)
 • Autobusem