DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Libanon

Libanon patří k místům odkud vycházela celá antická kultura. Tato oblast nabízí pestrou škálu starověkých památek od dob Féničanů, Řeků a Římanů přes rané křesťanství, později islám až po středověk, zasazenou do monumentální kulisy třítisícových hor. Opravdovou perlou je antický Baalbek se svými chrámy a největšími kamennými bloky, které kdy člověk opracoval a přemístil. Vynechat nemůžeme ani  středověké křižácké hrady z doby bojů o Svatou zemi.
Celý zájezd vám dozajista zpestří skvělá místní kuchyně i báječná vína, která zde začali pěstovat jako první již Féničané.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: V odpoledních  hodinách odlet  z Prahy do Beirutu.  Přílet do Beirutu v nočních hodinách.
2. den: Po příletu do Beirutu transfer do hotelu a ubytování.
Dopoledne polodenní prohlídka Beirutu. Prohlídka pobřežní promenády. Návštěva Národního muzea s pozoruhodnou sbírkou archeologických nálezů včetně soch, sarkofágů, fénickými soškami z pozlaceného bronzu i neolitického kamenného idolu cca z roku 9000 před Kristem dokumentující historii více než 60 národů. Oběd  v centru města.
Odpoledne přejezd do oblasti hor Chouf, kde si prohlédnete unikátní palácový komplex  Beituddin - bývalou pevnost emíra Bašíra z první poloviny 19. století. Zastavíte se rovněž v bývalém hlavním městě Libanonu - Deir Al Qamar.
Večeře v hotelu.
3. den: Ráno odjezd do Baalbecku. Cesta údolím Biká trvá asi hodinu a zavede vás do Baalbeku, nejvýznamnější i nejzachovalejší římské lokality na Blízkém východě, která nabízí  gigantické chrámy s nejvyššími dochovanými  antickými sloupy ve Středomoří. V dobách antického Říma se Baalbek nazýval Heliopolis. Navštívíte chrám boha Jupitera, chrám Bacchus i chrám bohyně Venuše. Oběd v místní restauraci.
Odpoledne přejedete do Ksary, kde navštívíte jedno z nejznámějších vinařství na Blízkém východě. Ochutnávka místních bílých, růžových a červených vín.
Poté budeme pokračovat do Andžaru (Unesco), dnes převážně "arménské město" jehož obyvatelé uprchli v roce 1915 před tureckou genocidou. Navštívíte archeologické vykopávky města Umayyad, sídla ummájovských chalífů z 8. století po Kristu. Večer návrat do hotelu v Beirutu, večeře v hotelu.
4. den: Po snídani se vydáte z Beirutu na jih Libanonu, do oblasti, která je proslulá památkami na starověké Féničany.  První zastávkou bude město Sidon (Saida). Přístavu SIDÓN dominuje  křižácký "MOŘSKÝ HRAD" z 13. století, jenž je s pevninou spojen opevněnou kamennou hrází. Prohlédnete si rovněž karavanserii (zájezdní hostinec, starý souk (tržiště) a projdete se tajuplnými uličkami tohoto starověkého města.
Poté budeme pokračovat do města Tyre. Tyre (Súr) je starověké fénické město s četnými archeologickými lokalitami: římské a byzantské cesty, římský hipodrom, kolonáda s monumentální bránou, pozůstatky středověkého města. Oběd ve městě.
Cestou zpět se ještě zastavíte v Echmoun, v chrámu zasvěceném bohu Sionu a jeho milence Astartě.
Večer návrat do hotelu v Beirutu, večeře v hotelu.
5. den: Celý den volno v Beirutu, které můžete využít k nákupům či poznání dalších památek a zajímavostí tohoto města. Nabízí se rovněž možnost fakultativního výletu  do Byblosu (památka UNESCO).
Byblos, město, kde vznikla abeceda, je malebný prastarý fénický přístav, nejstarší nepřetržitě osídlené město světa: velkolepý archeologický areál s chrámy z 5. století, nekropole, divadlo, hradby, zrestaurovaný křižácký hrad (ze 12. století) obehnaný vodním příkopem, středověké jádro města s malebným súkem.
Ve večerních hodinách transfer na letiště.
6. den: Po půlnoci odlet zpět do Prahy, přílet do ČR v průběhu dne.

SLUŽBY A PŘÍPLATKY, 04.11.2022 - 09.11.2022

Služby Kapacita Cena
cena zájezdu Volno 29890 Kč
Příplatky Kapacita Cena
1-lůžkový pokoj Volno 4990 Kč
komplexní pojištění Volno 660 Kč
zavazadlo k odbavení Volno 1650 Kč
Fakultativní výlet Byblos Volno 1490 Kč

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

 • leteckou dopravu Praha - Beirut - Praha
 • palubní zavazadlo
 • 4x nocleh v hotelu kat. 4*
 • 4x snídani
 • 3x oběd
 • 3x večeři 
 • transfery autokarem v Libanonu 
 • vstupy do objektů a památek 
 • služby průvodce

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

 • místní dopravu v Beirutu
 • zavazadlo k odbavení
 • komplexní pojištění 

OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU/POBYTU