Všechny fotografie

DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522702
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Krakov - královské město mezi pozdní gotikou a renesancí

DALŠÍ INFORMACE

Unikátní výstava středověkých vitrají a nově otevřená galerie Czartoryskich v Krakově.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd z Prahy v pátek 24.04. v 6.00 hodin. Non-stop cesta do Polska s technickými přestávkami. Odpoledne příjezd do Krakova, ubytování v hotelu a prohlídka Starého města. Během odpoledne navštívíme tyto památky: gotický kostel P. Marie s díly sochaře a řezbáře Veita Stosse (oltář se v současné době restauruje, ale části oltáře v kostele uvidíme), zbytek starých hradeb Krakova, zejména tzv. Rondel (z l. 1489-99) a Florianská brána, unikátní ukázka obranného systému pozdní gotiky, stará budova Sukiennice sloužící kdysi pro kupecké krámy, dům, kde žil v Krakově Veit Stoss, Collegium Maius z 15. a 16. stol. - ukázka pozdně středověké univerzitní architektury (Jagelonskou universitu založil Kazimír Velký 12. května r. 1364 se svolením papeže Urbana V.), gotický kostel sv. Barbory s Pietou - mistrovské dílo krásného stylu z doby kolem r. 1410, pravděpodobně import z Čech, kostel jezuitů z l. 1597-1609/19 postavený podle vzoru římského chrámu Il Gesů. Odjezd na večeři a nocleh do čtyřhvězdičkového hotelu v Krakově.
2. den: V sobotu dopoledne prohlídka nově otevřeného Muzea Czartoryskich, které je unikátní uměleckou sbírkou. Odpoledne středověké vitraje v Krakově a městská část KRAKOV - KAZIMIERZ, kde se mj. nachází augustiniánský chrám sv. Kateřiny, kvalitní gotická architektura z 2. poloviny 14. století a kolem roku 1400, dílo stavební hutě ovlivněné Petrem Parléřem a jeho příbuznými, františkánský kostel sv. Bernardina se sv. Annou z dílny Veita Stosse a Stará synagoga v krakovské čtvrti Kazimierz je nejstarší zachovalá synagoga v Polsku, která byla přestavěna mezi lety 1557-1570 a po válce zrekonstruována do manýristické podoby. Nocleh ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Krakově.
3. den: V neděli dopoledne Wawel, hrad polských králů, unikátní dílo středověku a středoevropské renesance, bohaté sbírky včetně unikátního souboru závěsných koberců z bruselských dílem ze 16. stol. (tzv. wawelské arrasy), Wawleská katedrála sv. Václava a sv. Stanislava, středověké stavba s řadou uměleckých památek: kaple sv. Kříže s rusko- byzantskými freskami z 15. stol. a s náhrobkem krále Kazimíra Jagellonského z roku 1492 - mistrovské sochařské dílo Veita Stosse; Zikmundova kaple z l. 1517 - 33 italského architekta Bartolomea Berrecciho, mimořádné dílo toskánské renesance mimo území Itálie, nádherná architektura, bohatá renesanční ornamentika, ikonograficky promyšlená sochařská, zlatnická a malířská výzdoba; gotický náhrobek Kazimíra Velikého z l. 1370-82; náhrobek Wladyslawa Jagielly - sochařské dílo z 1. pol. 15. století; náhrobek Jan Olbrachta z l. 1502 - 1505 italského renesančního mistra Francesca (Franciscus Italus). Pokladnice chrámu vlastní mistrovská díla zlatnictví a textilu od středověku až po 19. století. Odpoledne odjez do Prahy, příjezd do Prahy v pozdních nočních hodinách.

Návštěva některých památkových objektů se může z hlediska času změnit podle aktuální situace.

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu cena za osobu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

PODROBNÝ POPIS

Po rozsáhlé rekonstrukci je v Krakově nově otevřeno Muzeum Czartoryskich, které je unikátní uměleckou sbírkou s kolekcí evropského malířství 13.-18. století a nádherného uměleckého řemesla evropského i islámského původu. Jde o nejmodernější muzeum umění v Polsku. Unikátní sbírku rodiny Czartoryskich koupil před několika roky polský stát za 100 miliónu od Adama Karola Czartoryského. Součástí kolekce je mj. jeden z nejslavnějších obrazů Leonarda da Vinci ,,Dáma s hranostajem´´ a nádherná krajina holandského génia malíře Rembrandta.
Dobrosława Horzela, renomovaná mezinárodní odbornice a spolupracovnice Stavitelů katedrál, připravila pro Krakov rozsáhlou výstavu středověkých vitrají, která byla žel předčasně uzavřena. S organizátory výstavy ale plánujeme prohlídku vzácných vitrají (některé z nich vznikly ve 14. století pod vlivem českého umění) přímo v krakovských kostelech.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • 2x nocleh
  • 2x snídani
  • 1x večeři
  • osobní audiosystém
  • dopravu autokarem
  • služby průvodce

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • komplexní pojištění
  • vstupy do objektů

POZNÁMKY

Zájezd pořádá cestovní kancelář Slan tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem bude historik umění PhDr. Peter Kováč a historikové umění z krakovské Jagellonské univerzity a z Wawelu. Zájezd autobusem bez nočních přejezdů.