DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522702
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Holandsko - po stopách Vincenta van Gogha, Rembrandta, Vermeera, ...

Zájezd navazuje na návštěvu výstavy Vincenta van Gogha ve Frankfurtu nad Mohanem a jeho cílem je poznání míst, kde van Gogh vyrůstal a kde se inspiroval ke své tvorbě. Vincent van Gogh nebyl žádný divoch. Byl velice sečtělý a obdivoval i ctil staré mistry holandského umění období tzv. zlatého věku. Takže se současně vydáme po stopách jeho velkých holandských předchůdců - Rembrandta, Vermeera a Halse. Součástí zájezdu bude návštěva nejslavnějších holandských galerií a muzeí výtvarného umění.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: V ranních hodinách (06:00) odjezd z Prahy do Amsterdamu, technické zastávky cestou, večer ubytování v Amsterdamu.

2. den: AMSTERDAM - VINCENT VAN GOGH A STAŘÍ HOLANDŠTÍ MISTŘI REMBRANDT, HALS A VERMEER
Celý den AMSTERDAM. Dopoledne návštěva RIJKSMUSEA, největšího muzeum umění v Nizozemsku s nejslavnějšími díly Rembrandta Harmensze van Rijn (Noční hlídka, Židovská svatba, portréty a autoportréty), Franse Halse (portét pijáka) Halse a Jana Vermeera (Mlékařka a Žena čtoucí dopis), která zaujala pozornost mladého Vincenta van Gogha; odpoledne návštěva Muzea Vincenta van Gogha s prohlídkou jeho reprezentativní sbírky nabízející kolekci nejslavnějších van Goghových obrazů; v podvečer prohlídka nejvýznamnějších historických a architektonických památek města: gotické farní kostely Oude Kerk ze 14. století a Nieuwe Kerk, gotická obchodní váha s věží, domy z 16. až 17. století, systém soustředných kanálů okolo středu starého města, Královský palác (radnice) - nejvýznamnější stavba holandského zlatého věku umění a architektury. Nocleh v hotelu v Amsterdamu.

3. den: MAURITSHUIS V DEN HAAGU A VERMEEROVO MĚSTO DELFT 
DEN HAAG - třetí největší město Nizozemska, návštěva slavné galerie Mauritshuis, která patří mezi nejslavnější umělecké kolekce na světě a nabízí mimořádná díla holandských a vlámských umělců . Van Gogh, který v Haagu působil, obdivoval zdejší slavné obrazy Rembrandta (Anatomie doktora Tulpa) a Vermeera (Diana s nymfami, Dívka s perlou, Pohled na Delft),  Franse Halse (Smějící se chlapec), Carla Fabritia, nebo Paula Pottera (Býk), kterým bude věnován zvláštní výklad. Pozdě odpoledne navštívíme město DELFT, jedno z nejstarších historických sídel Holandska, proslulé dialogem kanálů a historických domů, modře zdobenou keramikou a jako místo působení významných mistrů jako byl Jan Vermeer, Carel Fabritius a Pieter de Hooch. Nocleh v hotelu v Amsterdamu

4. den: HALS A REMBRANDT - MÍSTA JEJICH PŮSOBENÍ V HAARLEMU A AMSTERDAMU
HAARLEM - historické centrum města je starší a méně dotčené změnami než centrum Amsterdamu, dopoledne kostel svatého Bavona, radnice ze 17.-18. století, tržnice a městská váha (1598), řada měšťanských domů z 16.-18. století, památková čtvrť kolem Velkého trhu a významné Muzeum malíře Franse Halse, který v městě pracoval i zemřel, situované v budově sloužící původně jako starobinec (Frans Halsmuseum) - nejslavnější Halsovy skupinové portréty, odpoledne AMSTERDAM - dům Rembrandta (Rembrandthuis) v ulici Jodenbreestraat, kde pobýval a maloval slavný holandský malíř v letech 1639 - 1658 roku, až do svého osobního bankrotu (prohlídka ateliérů i obytných místnosti). Nocleh v Amsterdamu.

5. den: PO STOPÁCH VINCENTA VAN GOGHA A JEHO SBĚRATELKY HELENE KRÖLLER-MÜLLEROVÉ
OTERRLO - dopoledne prohlídka sbírek Muzea Kröller-Müller - kromě van Goghova muzea v Amsterdamu jde o největší kolekci obrazů Vincenta van Gogha. Kolekci shromáždila Helene Kröller-Müllerová, která byla ve své době nejbohatší ženou v Holandsku. Umění van Gogha ji zcela uchvátilo - stala se největší sběratelkou jeho pláten. Muzea Kröller-Müller je fantasticky umístěno v přírodě severního Holandska a patří k nezapomenutelným zážitkům. Kolekce nabízí i soubor děl Pieta Mondriana, Georgese Seurata, Odilona Redona a Pabla Picassa. Odpoledne zastávka v NUENENU v severním Brabantsku, kde van Gogh krátce žil a maloval svoje Jedlíky brambor. Nocleh v hotelu v Německu.

6. den: Odjezd zpět do ČR, příjezd do Prahy kolem 23.00 hodin.

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu cena zájezdu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

UBYTOVÁNÍ, POKOJE

Gr8 Hotel Amsterdam Riverside - hotel se nachází na předměstí Amsterdamu. 20 minut do centra města metrem, které je nedaleko hotelu. 
https://www.gr8hotels.nl/en/amsterdam/gr8-hotel-amsterdam-riverside/

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • služby průvodce CK
  • autokarová doprava
  • osobní audio systém
  • 5x ubytování 
  • 5x snídaně
  • místní poplatek

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • komplexní pojištění
  • vstupy do objektů

POZNÁMKY

Autokarový zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Zájezd připravil a provádí historik umění PhDr. Peter Kováč, autor série knih Stavitelé katedrál.