DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522702
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Antické Řecko a Santorini

Druhé pokračování úspěšného zájezdu do Řecka nabídne významné archeologické a umělecké památky severního Řecka, ale také unikátní letecký výlet na ostrov Santorini.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Ve večerních hodinách odlet z Prahy do Athén. Po příletu do Athén transfer do hotelu. Nocleh v hotelu v Athénách.
2. den: Odjezd z Athén na sever Řecka. Odpoledne Dion (Dio), antické město na úpatí slavné hory Olympu, které sloužilo k oslavě řeckých bohů. Stála tam řada chámů (chrám boha Dia a svatyně Isidy, Demeter a Asklepia), řecké i římské divadlo, veřejné lázně a stadion na atletické hry. Město výrazně podporoval Alexandr Veliký - právě z Dionu se vydal na výpravu do Persie. Navštívíme archeologické vykopávky antického města a Archeologické muzeum, které nabízí řadu cenných uměleckých děl i předměty denního života ve starověku. Ubytování v hotelu v Soluni.
3. den: Soluň (Thessaloniki), druhé největší řecké město, které je díky stavbám z období raně křesťanského a byzantského období zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Město založil Kassandros, král Makedonský, a pojmenoval jej po své manželce Thessalonice, sestře Alexandra Velikého. Navštívíme hlavní památky, které připomínají antickou, byzantskou, tureckou a židovskou minulost. K největším atrakcím patří zejména vítězný oblouk císaře Galeria s bohatou římskou sochařskou výzdobou, turecká Bílá věž a kostely sv. Demetria, svaté Sofie, tzv. rotunda a Óssios Davíd, které nabízejí nejkrásnější byzantské mozaiky. Prohlídka významného Archeologického muzea, které zahrnuje cenná umělecká díla pocházející ze Soluně, Makedinie a Thrákie od pravěku k počátkům křesťanství - nejzajímavější je unikátní soubor mistrovských děl antického zlatnictví (poklad ze Sindos a poklad z Dervéni). Noc v hotelu v Soluni.
4. den: Dopoledne Lefkádia - monumentální makedonské hroby v podobě podzemních řeckých chrámů. Odpoledne Vergina a její královské hrobky, které jsou zařazeny na Seznam světového dědictví UNESCO. Pohřebiště makedonských vládců bylo objeveno v 70. letech minulého století a stalo se senzací, protože nabízí ukázky monumentálního starořeckého malířství, které se jinak nezachovalo. Tzv. hrobka Persefony nabízí scénu zobrazující Hádův únos Persefony - velkolepé malířské dílo, tzv. hrobka II pravděpodobně patřila slavnému Filipu II Makedonskému a jako jediná zůstala zcela nedotčena až do jejího objevu v roce 1977, další hrobka byla zřejmě určena pro Alexandra IV, syna Alexandra Velikého. Noc v hotelu v oblasti Meteory.
5. den: Dopoledne Meteora - návštěva některého z unikátních klášterů na 300 metrů vysokých skalách - vypadají jako zázrak architektury a potvrzují jejich název, který je odvozen od řeckých slov popisujících ve vzduchu se vznášející kláštery. Mniši a poustevníci se tam usazovali od časného středověku a stavby byly dostupné pouze po žebřících a úzkých schodištích. Monastýry byly vyzdobeny nádhernými ikonami, mimo jiné i od Theofana Krétského. Kláštery jsou zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Večer ubytování v Athénách.
6. den: Fakultativní výlet na ostrov Santorini.
Časně ráno transfer na letiště v Athénách a odlet na ostrov Santorini. Prohlídka archeologických vykopávek v Akrotiri, což jsou skutečné Pompeje doby bronzové. Sopka na ostrově vybuchla někdy před rokem 1600 před naším letopočtem a následky jejího řádění totálně ochromily kvetoucí říši bájného krále Mínoa. Slavná báje o Atlantidě zřejmě popisuje právě toto neštěstí. Santorini, nazývaný v antice Théra, se z velké části propadl do moře, zbytek ostrova i s velkým mínojským městem pokryla desítky metrů vysoká vrstva sopečného popela a pemzy. Město se pod tímto nánosem zachovalo v téměř dokonalé podobě, takže můžeme projít jeho ulicemi a navštívit luxusní domy, které byly v 2. tisíciletí před naším letopočtem postaveny pro bohaté obyvatele "Atlantidy".
Městečko Fira - společná prohlídka Muzea prehistorické Théry, které nabízí úchvatné umělecké a archeologické nálezy z doby mínojské, zejména unikátní nástěnné malby, které do velké míry změnili náš pohled na umění doby bronzové. Některé malby vypadají, jako by krásné dívky maloval antický předchůdce Sandra Botticelliho. Objevy z Akrotiri jsou považovány za největší kulturní senzaci v poválečné archeologii. Ve večerních hodinách odjezd na letiště a odlet zpět do Athén. Návrat do hotelu v Athénách pozdě v noci.
Ti účastníci zájezdu, kteří se nebudou chtít zúčastnit výletu na ostrov Santorini, mohou využít tohoto dne k prohlídce a návštěvě četných athénských antických památek.
7. den: Odlet z Athén zpět do Prahy v odpoledních hodinách.


TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu cena zájezdu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

PODROBNÝ POPIS

Co vás čeká:  mj. slavné hrobky a zlaté poklady makedonských králů, návštěva středověkých klášterů v Meteoře, raně křesťanské a byzantské umění Soluně, ze které pocházeli Metoděj a Konstantin, jejichž misie směřovala do Velké Moravy. Speciální pozornost bude věnována vykopávkám na ostrově Santorinu, antické Théře, kde bylo pod sopečným popelem objeveno minojské město a vzácné fresky, které patří k tomu nejlepšímu, co mohou nabídnout středomořské civilizace v 2. tisíciletí př.n.l. Théra se pravděpodobně stala podnětem k mýtům o bájné Atlantidě.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • leteckou dopravu z Prahy do Athén a zpět, včetně letištních tax
  • palubní zavazadlo (max 7 kg)
  • 6x ubytování
  • 6x snídani
  • transfery autokarem po Řecku
  • služby průvodce

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • komplexní pojištění
  • vstupy do objektů
  • zavazadlo k odbavení

POZNÁMKY

Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem bude historik umění PhDr. Peter Kováč. Musíme upozornit, že provádění přímo v archeologických areálech není v Řecku možné. Zájemci dostanou informaci vždy před návštěvou každé památky s upozorněním na díla, kterým by měli věnovat největší pozornost.