DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522702
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Izrael

Izrael nabízí fantastickou kombinaci historických míst spojených se vznikem nejvýznamnějších světových náboženství. Setkáte se s ortodoxními Židy modlícími se u Zdi nářků. Půjdete ve stopách Ježíše Krista na Olivové hoře. Navštívíte posvátná místa muslimů v čele se Skalním chrámem v Jeruzalémě. Necháte se nadnášet slanou vodou Mrtvého moře, jehož břehy leží 420 metrů pod hladinou moře a jsou tak nejníže položeným místem na zemi. Zdoláte i nedostupnou pevnost Masada. S tolika zajímavostmi na poměrně malém prostoru patří Izrael bezpochyby k nejpozoruhodnějším místům naší planety.

PROGRAM ZÁJEZDU

1.den: Odlet z Prahy do Tel Avivu. Transfer do hotelu v Jeruzalémě.
2.den: Celý  den bude patřit prohlídce Jeruzaléma. Ty nejstarší a nejznámější památky Jeruzaléma se nacházejí v tzv. Starém Městě. Jedná se o část Jeruzaléma, která je obklopena historickými hradbami a dělí se na židovskou, křesťanskou, muslimskou a nejmenší arménskou čtvrť.
Dopoledne společně navštívíme křesťanskou čtvrť města. Lví bránou vstoupíme na trasu Via Dolorosa, kterou lemuje čtrnáct zastavení, na které Ježíš Kristus nesl svůj kříž. Dojdeme až k samotnému Chrámu Božího hrobu, který je od 4. století hlavním poutním místem v Jeruzalémě. Chrám se nachází na hoře Kalvárie, kde na vrchu Golgota byl dle Bible v 1. století ukřižován Ježíš Kristus.
Dále se vydáme  na známou Chrámovou horu. Ta má velký význam především pro židy, ale také pro muslimy, křesťany, protestanty. Díky tomu je dnes brána jako jedno z nejuctívanějších míst na světě. Dominantou celého prostranství je Skalní dóm ze 7. století. Dále uvidíme Davidovu věž, kde se nachází Muzeum jeruzalémských dějin.
Odpoledne se projdeme po Olivetské hoře, někdy nazývané také "Olivová hora".
3.den: Dopoledne pokračování prohlídky Jeruzaléma. V odpoledních hodinách cesta do Betléma, kde uvidíte Chrám Narození Páně a pole pastýřů.
4.den: Fakultativní výlet  pevnost Masada a Mrtvé moře.
Tento den si můžete zpestřit o celodenní fakultativní výlet. První zastávkou bude známá pevnost Masada (UNESCO), která se vypíná nad vyprahlou krajinou Judské pouště, a byla postavena v 1. stol. před n. l. pro krále Heroda. Poté, co lanovkou vyjede na vrcholek kopce, budete moci obdivovat důmyslný systém chodeb, místností a podzemních vodních nádrží. 
Následně přejedete k  Mrtvému moři. V Mrtvém moři neutonete - voda, která obsahuje vysoké procento soli má vyšší hustotu a bude  vás bude krásně nadnášet. Navíc léčí celou řadu kožních onemocnění, blahodárně působí na nervovou soustavu, a když vyzkoušíte také bahno, posílíte svůj krevní oběh.
Večer návrat do Jeruzaléma.
5.den: Odlet z Tel Avivu zpět do Prahy.


SLUŽBY A PŘÍPLATKY, 31.10.2020 - 04.11.2020

Služby Kapacita Cena
cena zájezdu Volno 25990 Kč
Příplatky Kapacita Cena
1-lůžkový pokoj Volno 7990 Kč
komplexní pojištění Volno 600 Kč
Fakultativní výlet Masada a Mrtvé moře Volno 2990 Kč

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha
  • palubní zavazadlo
  • 4x nocleh v hotelu kat. 3*
  • 4x snídani
  • transfery autokarem z letiště a na výletech mimo jeruzalem 
  • služby průvodce

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • místní dopravu v Jeruzalemě
  • vstupy do objektů a památek
  • zavazadlo k odbavení
  • komplexní pojištění 

OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU/POBYTU