DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522702
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Burgundsko

DALŠÍ INFORMACE

 • Dijon
  Dijon Jde o město na východě Francie, ležící v departmentu Côte-d'Or a regionu Burgundsko. Má kolem 150 000 obyvatel a nedaleko města pramení řeka Seina.
Zájezd autobusem bez nočních přejezdů!

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd v úterý ráno v 6.00 hodin od HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ V PRAZE (parkoviště nad stanicí metra). Zastávky cestou v Hochdorfu an den Enz s prohlídkou Keltského muzea s mohylou bývalého keltského knížete z 6. stol. před.n.l. Ubytování v Dijonu. 

2. den: Ve středu celý den DIJON - bývalé centrum velkolepého Burgundského vévodství, prohlídka všech významných památek: chrám svatého Benigna Dijonského s raně románskou kryptou, gotický kostel Notre-Dame ze 13. století, Musée des Beaux-Arts de Dijon v bývalém vévodském paláci s poklady dvorského umění podzimu středověku (Claus Sluter, Robert Campin, Melchior Broederlam) a s uměleckou kolekcí evropského malířství (Lorenzo Lotto, Jacopo Pontormo, Paolo Veronese, Jan Brueghel, Guido Reni, Théodore Géricault, Eugène Boudin, Claude Monet, Édouard Manet, Alfred Sisley, Georges Braque). Musée Archéologique s kolekcí burgundského románského a gotického sochařství, bývalý klášter kartuziánů v Champmol, dnes místní část města Dijonu (dílo geniálního sochaře Clause Slutera, předchůdce Michelangela), volno a noc v Dijonu.

3. den: Ve čtvrtek dopoledne BEAUNE je historické město a centrum prodeje burgundského vína, hlavní turistickou atrakcí je špitál založený Nicolasem Rolinem, kancléřem burgundského vévody, s velkolepým Posledním soudem malíře Rogera van der Weyden, odpoledne AUTUM s katedrálou sv. Lazara (jedinečný soubor románského sochařství spojený se slavným mistrem Gislebertem - vrcholné dílo románské renesance) a s památkami z doby antického císařství, kdy město bylo významným centrem Římské říše. Zastávka v SAULIEU - bazilika Saint-Andoche se souborem sochařství autora, který byl konkurentem Gisleberta. Noc v hotelu. 

4. den: V pátek dopoledne burgundské město AUXERRE s gotickou katedrálou sv. Štěpána ze 13. - 16. století, četné gotické vitraje a fresky a chrámový poklad, opatský benediktinský chrám St.-Germain s kryptou z karolínské doby (kolem roku 850), místo působení Germana z Auxerre, biskupa a významného francouzského světce, nejstarší známe fresky ve Francii. Odpoledne cisterciácké opatství PONTIGNY, mistrovské dílo rané gotiky a CHATILLON -s-SEINE, proslulý poklad z Vixu, unikátní archeologický nález z mohyly keltské princezny s jedinečnými uměleckými díly z 5. století před n. l. (zlaté keltské šperky a bronzový antický krátér, který zdobí reliéf zobrazující řecké těžkooděnce - nádoba váží 200 kg, která mohla pojmout 1100 litrů vína a vody). Podvečerní zastávka v TONNERRE, středověké městečko s nemocnicí - špitálem ze 13. století a obrovskou středověkou městskou studnou - světová rarita a v CHABLIS. Nejslavnější centrum pěstování bílého burgundského vína. Noc v Auxerre.

5. den: V sobotu dopoledne VÉZELAY, poutní románský chrám sv. Máří Magdalény s bohatou sochařskou výzdobou (tympanon Rozeslání apoštolů s jedinečnou ikonografií, obsáhlý a ve světě unikátní soubor románských figurálních hlavic z doby kolem roku 1125 - 1130), místo údajného uložení ostatků Máří Magdalény. Odpoledne burgudské cisterciácké opatství FONTENAY, nejlépe zachovalý cisterciácký klášter z 12. století s kostelem, křížovou chodbou, kovárnou, skriptoriem, dormitářem a uniktáním systémem rozvoru vody, opatství založil v roce 1118 Bernard z Clairvaux jako dceřiný klášter Clairvaux. Pozdě odpoledne zastávka v malebném burgundském městě SEMUR-EN-AUXOIS a ochutnávka burgundských šneků, noc v Dijonu. 

6. den: V neděli cesta z Dijonu do ČR, technické zastávky cestou, příjezd do Prahy kolem 22 hodiny (dojezd závisí na provozu na dálnicích).

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu cena za osobu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

PODROBNÝ POPIS

Burgundsko zaujme milovníky umění i dobrého jídla (dijonská hořčice je proslulá stejně jako pojídání burgundských šneků) i dobrého vína (Chablis je světové proslulá značka bílého vína). Především je ale zemí vynikajících památek a umění. Většina měst, klášterů a katedrál je zachována v autentické podobě. Celé Burgundsko je tak jakousi památkovou rezervací románského, gotického a renesančního umění. Navštívíme nejslavnější kláštery cisterciáků, poznáme poklady tzv. románské renesance 12. století, uvidíme skvosty burgundské katedrální gotiky v Dijonu a Auxerre, seznámíme se s dvorskou kulturou burgundského vévodství, o kterém napsal slavnou knihu Johan Huizinga - Podzim středověku. A budeme také obdivovat jedinečné keltské poklady nalezené mohyle kněžny z Vixu (zlato a velkolepý řecký krátér s vyobrazením dávných spartských bojovníků).

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

 • dopravu autokarem
 • ubytování
 • snídani
 • místní poplatek
 • osobní audio systém
 • služby průvodce CK

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

 • komplexní pojištění
 • vstupy do objektů

POZNÁMKY

Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Program zájezdu speciálně připravil historik umění Peter Kováč.