DOPORUČUJEME

Morava: umění a archeologie
Morava: umění a archeologie
ČR,
cena od: 4390 Kč
Bavorsko - gotické a renesanční umění
Bavorsko - gotické a renesanční umění
Německo,
cena od: 5890 Kč
Řecko: Antické a Byzantské umění
Řecko: Antické a Byzantské umění
Řecko,
cena od: 27990 Kč
Burgundsko
Burgundsko
Francie,
cena od: 12990 Kč

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522702
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Bratislava - metropole umění na Dunaji

Bratislava díky své poloze na Dunaji byla oblíbením sídlem už v době neolitu. Přitahovala také Kelty. V okolí vzniklo největší sídlo římské armády, kde pobývali i významní císaři a po staletí město patřilo mezi významná města Uherského království. V katedrále sv. Martina se konaly královské korunovace. Hrad italského typu postavil syn Karla IV. Zikmund Lucemburský, který v Bratislavě velmi rád pobýval. Bratislava nabízí řadu památek středověku, renesance, baroka, secesní i historizující architektury. Exkurze bude věnována také významným památkám v okolí Bratislavy.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd z Prahy v pátek v 6.00 hodin od Hlavního nádraží. Kolem poledne příjezd do Bratislavy, ubytování a první část prohlídky města Bratislavy. Začneme na Bratislavském hradě, kde si prohlédneme nádvoří, hlavní interiéry a obnovený barokní park za hradem. Sestoupíme do města Zikmundovou bránou (zaklenutou stejnou síťovou klenbou jakou má v Praze Staroměstská mostecká věž) a důkladně si prohlédneme korunovační katedrálu sv. Martina se středověkými a barokními uměleckými poklady. Pak půjdeme Kapitulskou ulicí ke kostelu klarisek s působivou věží a odtud k Michalské bráně. Projdeme k Hlavnímu náměstí s Rolandovou (Maximiliánovou) fontánou, prohlédneme si zvenku radnici a pak budeme pokračovat k nejpůsobivější rokokové památce města - Mirbachovu paláci. Poté se zastavíme ve františkánském kostele s kaplí sv. Jána postavenou koncem 14. stol. podle pařížské Sainte-Chapelle s nádhernou kamennou pietou krásného slohu (pravděpodobně import z Moravy). Nakonec dorazíme k Primaciálnímu náměstí s klasicistickým Arcibiskupským palácem, ve kterém byl po bitvě u Slavkova uzavřen tzv. Bratislavský mír. Volno v centru města na večeři a noc v hotelu.

2. den: Po snídani romantická zřícenina středověkého Devínského hradu s hezkým výhledem na soutok Moravy s Dunajem, odpoledne Sv. Jur se zajímavým kostelem sv. Juraje s nádherným kamenným figurálním oltářem - prvním renesančním sochařským dílem na Slovensku a prohlídka hradu Červený Kámen, vybudovaný Fuggerovci podle plánů Albrechta Dürera. Návrat do Bratislavy, volno v centru města na večeři a noc v hotelu.

3. den: Po snídani vycházka k tzv. Modrému kostelíku - typickému pro maďarskou secesi (autorem je největší architekt budapešťské secese Lechner) a odtud na dunajské nábřeží s moderním stavebním komplexem Eurovey, kde je instalován monumentální pomník Štefánika s českým lvem. Pak se dunajským nábřežím vrátíme do centra na Hviezdoslavovo náměstí s neorenesanční budovou Opery a na závěr komentovaná prohlídka vzácné gotické a barokní sbírky Slovenské národní galerie, odpoledne odjezd do ČR. Příjezd do Prahy kolem 21.00 hodin.

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu cena za osobu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

UBYTOVÁNÍ, POKOJE

Ubytování v hotelu Sofren 4* v centru Bratislavy.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • dopravu autokarem
  • 2x nocleh v hotelu 4*
  • 2x snídani
  • místní poplatek
  • služby průvodce CK

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • pojištění
  • vstupné do objektů

POZNÁMKY

Zájezd autobusem bez nočních přejezdů pořádá cestovní kancelář SLAN tour s.r.o. ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodci zájezdu budou PhDr. Peter Kováč a PhDr. Juraj Žáry, mj. autor hlavních textů v publikaci Slovensko - ilustrovaná encyklopedie památek a knih Dvoulodní kostely na Spiši a Katedrála sv. Martina v Bratislavě.