DOPORUČUJEME

Morava: umění a archeologie
Morava: umění a archeologie
ČR,
cena od: 4390 Kč
Romantická údolí Mosely a Porýní
Romantická údolí Mosely a Porýní
Německo,
cena od: 5990 Kč
Burgundsko
Burgundsko
Francie,
cena od: 12990 Kč
Řecko: Antické a Byzantské umění
Řecko: Antické a Byzantské umění
Řecko,
cena od: 27990 Kč

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522702
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Bavorsko - gotické a renesanční umění

Znovu vyjíždíme do Německa za gotikou a renesancí. Tentokrát je na programu Bavorsko a jeho umění a architektura na dvoře bavorských vévodů. 

PROGRAM ZÁJEZDU

Zájezd speciálně připravili historikové umění Peter Kováč, odborník na katedrální gotiku, a František Záruba, znalec středověké hradní architektury a parléřovského umění v Německu. Součástí zájezdu je i komentovaná prohlídka vévodských a královských mnichovských sbírek s obrazy takových velikánů, jako byli Rogier van der Weyden, Albrecht Dürer, Cranach, Botticelli, Tizian, Tintoretto, Rembrandt, Rubens nebo Velázquez. Navštívíme také velmi zajímavou výstavu CARAVAGGIO A EUROPA 1600-1630 - o vlivu nejslavnějšího italského barokního malíře na evropské umění 17. století.


1. den: V pátek v 6.00 hodin odjezd z Prahy, technické zastávky cestou. Na programu prvního dne bude hrad BURGHAUSEN, který má nejdelší středověké hradní opevnění v Evropě a rozkládá se na úzkém hřebenu mezi řekou Salzach a jezerem Wöhrsee, k zázrakům pozdní gotiky patří především vévodská kaple Hedwigskapelle. Hrad sloužil jako významná pevnost bavorských vládců, místo pro uložení zlatých a stříbrných pokladů. Město ALTÖTTING a jeho památky: Gnadenkapelle - centrální kaple z 8. století a jedno z nejvýznamnějších poutních míst Bavorska a Stiftspfarrkirche sv. Filipa a Jakuba z konce 15. století. Pokladnice v Altöttingu vystavuje Zlatého koníčka - mistrovské dílo pařížského zlatnictví kolem r. 1400 a jeden z nejluxusnějších předmětů tzv. mezinárodní evropské gotiky. Zastávka v NEUÖTTINGU a prohlídka kostela sv. Mikuláše z 15. století, který postavil slavný gotický architekt Hans von Burghausen. Nocleh v hotelu u Landshutu.

2. den: Prohlídka města LANDSHUT, které je perlou německé gotiky a renesance a jedním z hlavních sídel bavorských vévodů z rodu Wittelsbachů. K hlavním památkám města patří skvostný gotický kostel sv. Martina, jehož stavbu vedl architekt Hans von Burghausen (jeho epitaf z roku 1432 přímo v kostele je cennou ukázkou středověkého autoportrétu - inspirací byla busta Petra Parléře v Praze). Stavba má gigantické rozměry s věží vysokou 130 metrů a je bohatě vybavena uměleckými díly včetně obrovského ukřižovaného Krista od velikána německého řezbářství pozdní gotiky Michaela Erharta. Dále si v Landshutu prohlédneme nádvoří rezidence ze 16. století - ukázka italského manýrismu (vzorem bylo Palazzo Te v Mantově) - a hrad Trausnitz ze 13.-16. století - rodové sídlo Wittelsbachů se vzácnou hradní kaplí s řadou cenných románských plastik. Pozdě odpoledne gotické město INGOLSTADT, jehož ozdobou je kostel Panny Marie - Liebfrauenmünster z 15.-16. století s bohatou výzdobou a pozoruhodnými gotickými klenbami. Nocleh v hotelu u Landshutu.

3. den: BLUTENBURG - lovecký hrádek bavorských vévodů s jedinečnou pozdně gotickou kaplí sv. Trojice z roku 1488 s oltáři od Jana Polacka, významné osobnosti pozdně gotického malířství ve střední Evropě. MNICHOV - Alte Pinakothek - umělecké poklady německého, italského, francouzského, španělského a nizozemského malířství doby gotiky, renesance a baroka - komentovaná prohlídka. Pro zájemce v Alte Pinakotek návštěva výstavy CARAVAGGIO A EUROPA 1600-1630 o Caravaggiovi a caravagismu v Evropě, která na vybraných 70 obrazech mapuje uměleckohistorický význam předního představitele italského baroka. Příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách.

SLUŽBY A PŘÍPLATKY, 14.06.2019 - 16.06.2019

Služby Kapacita Cena
cena za osobu Volno 5890 Kč
Příplatky Kapacita Cena
Komplexní pojištění - Kooperativa Volno 120 Kč
1-lůžkový pokoj Volno 1590 Kč
Odjezdová místa Kapacita Cena
Praha Volno 0 Kč
Slaný Volno 0 Kč

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • dopravu autokarem
  • 2x nocleh v hotelu
  • 2x snídani
  • místní poplatek
  • osobní audio systém
  • služby průvodce CK

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • komplexní pojištění
  • vstupy do objektů

POZNÁMKY

Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s Klubem přátel Stavitelů katedrál a agenturou ARS AURO PRIOR Petra Kováče. Historik umění a umělecký publicista PhDr. Peter Kováč je autorem série knih o gotickém a renesančním umění a bude průvodcem zájezdu.OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU/POBYTU